Tuesday, February 24, 2015

Εσείς τι λέτε;


Κινδυνεύουν οι καταθέσεις μας σε ελληνικές τράπεζες;

Ρωτούν τελευταία με έκδηλη ανησυχία οι ομογενείς που έχουν εμπιστευθεί χρήματά τους σε τράπεζες της γενέτειρας."Αν πτωχεύσει η Ελλάδα θα μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματά μας ή θα τα χάσουμε;" Δυστυχώς, κανένας δεν γνωρίζει τι επιφυλάσσει το αύριο. Με κριτήριο τις τελευταίες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις και την τετράμηνη παράταση του προγράμματος στήριξης-το αποτέλεσμα του οποίου είναι απρόβλεπτο-ο αντικειμενικός παρατηρητής θα διακινδύνευε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα διαφεύγει τον κίνδυνο πτώχευσης. Η διάσωση της πατρίδας μας από την χρεοκοπία δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις και τις δράσεις της κυβέρνησης Τσίπρα που, όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν διαθέτει δυστυχώς μαγικό ραβδί. Οφείλεται αποκλειστικά στο διαγνωσμένο κίνδυνο συνολικής κατάρρευσης της Ευρώπης και του ευρώ, σε περίπτωση που καταρρεύσει η Ελλάδα. Οφείλεται στο διαρκή κίνδυνο του "ντόμινο", δηλαδή της κατάρρευσης της μιας ευρωπαϊκής χώρας μετά την άλλη, υπό το βάρος των χρεών της Ελλάδας και άλλων χωρών-μελών της ευρωζώνης, που αντιμετωπίζουν όμοια ή σχετικά προβλήματα. Συνεπώς, "αν κινδυνεύουν οι καταθέσεις μας σε ελληνικές τράπεζες;" κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα φέρει το αύριο. Υπάρχουν όμως κάποιες αποφάσεις της Ευρώπης και της διεθνούς κοινότητας που ενισχύουν την εκτίμηση ότι το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας δεν κινδυνεύει- τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Κατ’ αρχήν, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Οικονομικής Στήριξης που δημιουργήθηκε για να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα χωρών-μελών της ευρωζώνης, που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Οι ραγδαίες εξ άλλου εξελίξεις στο χώρο της Ευρώπης, υποχρέωσαν την πολιτική ηγεσία να λάβει πρόσθετα μέτρα για την προστασία της Ένωσης και του ευρώ, εγκρίνοντας αύξηση των εγγυήσεων που προσφέρει το EFSF (European Financial Stability Facility) σε πιστωτές απειλούμενων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών. Εάν λάβουμε υπόψη μας την πολιτική βούληση να κρατηθεί η Ελλάδα στην ευρωζώνη και τις κατηγορηματικές δηλώσεις κορυφαίων ηγετικών στελεχών ότι καμία χώρα-μέλος δεν πρόκειται να εκδιωχθεί από την Ευρώπη και το ευρώ, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, όσο η Ελλάδα παραμένει στην Ευρώπη δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις μας σε ελληνικές τράπεζες.Τέλος, η πρόθεση εξαιρετικά μεγάλου ποσοστού δανειστών της Ελλάδας να ανταλλάξουν τα ομόλογα που λήγουν το 2020 με ομόλογα μακροπρόθεσμης ρευστοποίησης, ενδεχομένως με χαμηλότερο τόκο, προσλαμβάνεται ως "ενισχυτική" της προσπάθειας της Ευρώπης "να σώσει" την Ελλάδα. Η διαχείριση χρημάτων, αξιών και ακίνητης περιουσίας είναι προσωπική υπόθεση κάθε ανθρώπου και σύνθεση διαφόρων παραγόντων (γνώσεις, πρόθεση ρίσκου, απληστία, κ.ά.) Δεν υπάρχουν απόλυτες συνταγές ή συμβουλές. Εν προκειμένω, οι ομογενείς με καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες αποφασίζουν οι ίδιοι, αν θα αποσύρουν τα χρήματά τους ή όχι. Επειδή δε ο πανικός είναι κακός σύμβουλος, οι ενδιαφερόμενοι ας εκτιμήσουν ψύχραιμα και αντικειμενικά την κατάσταση και τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας, πριν προβούν σε κινήσεις πανικού κι' απελπισίας...

Εσείς τι λέτε;                                                                                                                  Μιχάλης Τελλίδης

No comments: