Friday, May 1, 2015

Εσείς τι λέτε;


ΕΚΜΜ 
Ριζική αναδιάρθρωση εδώ και τώρα...


Το ένα χτύπημα μετά το άλλο δέχεται τελευταία η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ. Οι απανωτές κυβερνητικές περικοπές στις επιδοτήσεις των σχολείων, το ογκώδες χρέος στο ελληνικό δημόσιο, με αμυδρή πλέον ελπίδα να διαγραφεί, οι αυξανόμενες πιεστικές οικονομικές απαιτήσεις της Μητρόπολης, σε συνδυασμό με τα απρόβλεπτα συμβάντα όπως η πρόσφατη πυρκαγιά στην Παναγίτσα, διαγράφουν το μέλλον του Οργανισμού εξαιρετικά ζοφερό και αβέβαιο και με περαιτέρω συρρίκνωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Παρ όλα αυτά, η Κοινότητα θεωρείται αρκετά "εύπορη" και τώρα με την περιφερειακή ένωση ευπορότερη... Σε πάνω από εκατό εκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται η ακίνητη περιουσία .Πως όμως γίνεται με τέτοια - καθόλου ευκαταφρόνητη - περιουσία η Μεγαλώνυμη να λειτουργεί με παθητικό και οι υπηρεσίες της να υπολειτουργούν; Το κύριο πρόβλημα, σύμφωνα με τους διοικούντες, εστιάζεται στο ότι τα περισσότερα κτίρια της είναι προβληματικά και μη εισοδηματικά. Στο Μόντρεαλ π.χ. το Κοινοτικό Κέντρο, με τις ελάχιστες εκδηλώσεις που διεξάγονται, συχνά δεν καλύπτει καν τα έξοδά του. Το Κέντρο στη Νότια Ακτή, λόγω απόστασης αλλά κυρίως λόγω έλλειψης ελληνικού πληθυσμού, συντηρείται από το ταμείο της "μητέρας". Τα σχολικά κτίρια συνεχώς απαιτούν εκτεταμένες πολυδάπανες επισκευές. Οι εκκλησίες "μπαίνουν" μέσα λόγω πληθυσμιακής μετακίνησης και αποδημίας των τακτικών πιστών. Και εάν εξαιρεθούν οι   μη επαρκείς εξωσχολικές επιδοτήσεις για τα τμήματα τα οποία ο Οργανισμός υποχρεούται να διατηρεί λόγω της μη κερδοσκοπικής του ιδιότητας, (κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικό και αθλητικό τμήμα. κ.α.) η Κοινότητα δεν έχει άλλα σοβαρά εισοδήματα. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τους διακόσιους πενήντα τόσους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που απασχολεί (εκπαιδευτικούς, γραφιάδες, συντηρητές, κ.λπ.) ουσιαστικά βρίσκεται στο κόκκινο... Οι καιροί που διανύουμε είναι δύσκολοι και απρόβλεπτοι, όλοι το γνωρίζουμε και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές και αποτελεσματικές αποφάσεις. Η προθυμία και η όποια ικανότητα της κάθε διοίκησης δεν επαρκούν για να λυθούν τα πολλαπλά προβλήματα της καθημερινότητας. Υπάρχουν βέβαια και οι εθελοντές μας, η ραχοκοκαλιά του Οργανισμού, οι οποίοι πάντως δεν ανανεώνονται, ορισμένοι  κουράστηκαν ενώ κάποιοι από αυτούς στην φιλότιμη προσπάθειά τους να προσφέρουν, λόγω ουσιαστικής έλλειψης προγραμματισμού, συντονισμού και συνεννόησης, προβαίνουν σε λανθασμένες πρωτοβουλίες και κινήσεις με συνέπεια το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους να είναι αντίθετο από το ποθητό. Σε δύο περίπου μήνες διεξάγεται ο ετήσιος Μαραθώνιος της Κεντρικής Ερανικής Επιτροπής για τα ελληνικά μας σχολεία. Ας επικεντρώσουμε εκεί όλη μας την προσοχή. Γεγονός αναμφισβήτητο είναι πως η Κοινότητα για να επιβιώσει και να πάει μπροστά χρειάζεται εδώ και τώρα ριζική αναδιάρθρωση στον τρόπο λειτουργίας της. Και  χρειάζεται ακόμη καμιά δεκαριά επιτυχημένους στον κλάδο τους που ξέρουν πως να σκέφτονται και των οποίων οι γνώσεις και η πείρα ευελπίστως θα οδηγήσουν τον Οργανισμό στον δρόμο της επιτυχίας και ανάπτυξης.  
Προτού είναι πολύ αργά...

Εσείς τι λέτε;

No comments: