Thursday, March 17, 2016

Εσείς τι λέτε;


Θρησκεία, ιδεολογία και επιστήμη...

Δεν μας εξέπληξε η είδηση. Ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης ζητά την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών. Συγκεκριμένα ο υπουργός επιδιώκει να καταργήσει το συγκεκριμένο μάθημα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από "ομολογιακό" να το μετατρέψει σε "θρησκειολογικό". Με λίγα λόγια βγαίνει το ορθόδοξο δόγμα από τα σχολεία και έρχεται η διδαχή και βαθειά μελέτη άλλων θρησκειών. Ζητείται ταυτόχρονα η κατάργηση της πρωινής προσευχής και των εικόνων. Το μάθημα των θρησκευτικών της επικρατούσας θρησκείας είναι κατά το Σύνταγμα υποχρεωτικό και θεμελιώδες. Η κατάργησή του, σύμφωνα με την επίσημη εκκλησία και την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων που αντιδρούν έντονα υποστηρίζοντας ότι το μάθημα δεν προσφέρεται για πολιτικές σκοπιμότητες , θεωρείται κατάργηση της Ελλάδας. Σε μια εποχή όπου η πίστη, οι πολιτικές και φυσικές επιστήμες φαίνεται να έρχονται συνεχώς σε αντιπαράθεση, αναρωτιέται κανείς εάν οι θεολόγοι, οι ιδεολόγοι και οι επιστήμονες μπορούν να βρουν κοινά σημεία συμφωνίας.Για να προσεγγίσουμε και να μελετήσουμε το εν λόγω σύνθετο θέμα, πιστεύω πως θα πρέπει μεταξύ άλλων να το εξετάσουμε από την πλευρά της ιστορίας, της γνώσης και της κοινωνιολογίας. Η θρησκεία αναφέρεται στο πλαίσιο του ιερού και του υπερφυσικού και βασίζεται στην πίστη. Η επιστήμη αναγνωρίζει μόνο ότι αποδεικνύεται μέσω επιστημονικών δεδομένων. Στην σημερινή εποχή των ραγδαίων επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, είναι δύσκολο να πείσει κανείς τον σύγχρονο άνθρωπο πως η ζωή στον πλανήτη μας δημιουργήθηκε μόλις πριν 6.000 χρόνια. Η επιστήμη από την  άλλη, οφείλει να δώσει μία πειστικότερη εξήγηση όσον αφορά την επικρατούσα άποψη ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε εκ του μηδενός μέσω μιας μεγάλης έκρηξης. Η ιδεολογία πάλι (όποια ιδεολογία) μπορεί να γίνει ένα επικίνδυνο όπλο όταν πάρει τη μορφή ιδεολογικού φανατισμού. Ο έλληνας ήταν πάντοτε θρησκευόμενος λαός προσκολλημένος στις αιώνιες παραδόσεις, κάτι που δεν θα πρέπει να αγνοείται. Η λύση σε αυτό το επίμαχο θέμα   δεν είναι να καταργήσουμε την επικρατούσα θρησκεία αλλά να απλουστευτεί η διαδικασία απαλλαγής όσων μαθητών δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία, με μια απλή δήλωση των γονέων χωρίς αιτιολόγηση. 
Η πραγματικότητα είναι πως το 20% του πληθυσμού της Ελλάδας είναι αλλοδαποί και στην μεγάλη πλειοψηφία τους αλλόθρησκοι. Η εισροή των παράνομων μεταναστών και λαθρομεταναστών είχε σαν φυσικό επακόλουθο να αλλάξουν τα δημογραφικά δεδομένα, γεγονός που δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών.Ο κλήρος έπεσε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καλείται τώρα να προβεί σε επίπονες "προσαρμογές" επωμιζόμενη συγχρόνως τις αναπόφευκτες δυσμενείς συνέπειες...

  

No comments: